Båtførerprøven

Ved føring av fritidsbåt med lengde over åtte meter, eller med større motor enn 25hk, ble det i mai 2010 obligatorisk med båtførerbevis. Dette gjelder for alle født fra og med 1980. Etter fylte 16 år, kan du med dette sertifikatet føre båter på inntil 15 meter (50 fot), og med ubegrenset antall hk. Som et godkjent testsenter med erfarne instruktører og beståttforsikring, kan du ta båtførerprøven hos oss.

Båtførerprøven fører til økt sikkerhet på sjøen

For høyere sikkerhet for alle som ferdes på sjøen, er det viktig at føreren har grunnleggende kompetanse på området. Ved å ta båtførerprøven vil du få mer kunnskap om sikkerhet på sjøen, navigasjon og kartlesing, sjøveisregler, samt godt sjømannskap. Vi anbefaler derfor også de som er født før 1980 til å gjennomføre båtførerprøven. Båtførerbeviset bidrar også til at forsikringspremien synker hos mange selskaper.

Søknad om båtførerbevis

Før du kan avlegge båtførerprøven hos oss, må du registrere deg digitalt hos Båtførerregisteret.no og betale et eksamensgebyr på kr 813. Gebyret dekker ett forsøk på båtførerprøven, samt utstedelse av båtførerbevis etter bestått prøve. Registreringen gir deg tilgang til «Min Side» hvor du finner oversikt over avlagte prøver, samt gir deg muligheten til å bestille duplikat av båtførerbeviset.

Innbytte av utenlandsk båtførerbevis

Norsk båtførerbevis kan etter søknad på et fastsatt skjema, utstede båtførerbevis til personer med anerkjent utenlandsk båtførerbevis. For at dette skal være gyldig, må det utenlandske båtførerbeviset være utstedt mens personen hadde bopel i utlandet, samt bodd der mer enn ett år. På Sjøfartsdirektoratets nettside kan du lese mer om innbytte av utenlandsk båtførerbevis. Dersom du ønsker en bekreftelse på om ditt sertifikat vil være gyldig i Norge, kan du sende en mail til [email protected] eller [email protected].

Kurs før avlagt prøve

Wave Kompetanse gjennomfører et intensivt båtførerkurs hvor du blir ferdig med både kurs og eksamen på samme dag. Vi tilbyr kurs over hele Norge, og kan også sette opp private kurs for grupper på 10 personer eller flere. Kurset starter med en gjennomgang av pensum utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet, før vi gjennomgår oppgaver for å forberede oss til eksamen. Eksamen vil deretter bli gjennomført når alle kandidater føler seg klare. Kursavgift: 1490,-.

Gjennomføring av båtførerprøven

Båtførerprøven gjennomføres med en teoretisk prøve etter fastsatte retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet. Før testen begynner, registreres personalia med godkjent legitimasjon. Ved gjennomførelse av eksamen besvares 50 flervalgsoppgaver innen 60 minutter. Ekstra tid på prøven kan tildeles ved dokumentasjon. Andre tilpasninger kan også utføres ved særlige behov. Det må da foreligge en søknad til [email protected]. Kalkulator, kladdeark og parallellforskyver/linjal er de eneste tillatte hjelpemidlene. Alt av nødvendig materiale deles ut av testleder på eksamensdagen.

Resultat

Resultatet bekreftes umiddelbart etter gjennomført prøve. For å bestå prøven må minimum 80% av svarene være godkjente. Det kreves i tillegg at emne fire «Særskilt viktige emner», er over 80%. Du får utstedt båtførerbeviset i bankkortformat 2 – 4 uker etter bestått resultat. Ved ikke bestått kan du tidligst ta ny prøve etter 14 dager. Det betales da kr. 428,- for en kontinueringsprøve på «Min Side» hos Båtførerregisteret. Testens resultatbilde viser delresultater på de fire emnene, noe som vil gi en indikator på ditt nivå innenfor de ulike delene.

Aldersgrense

Dersom fritidsbåten ved motordrift kan oppnå større hastighet enn 10 knop, eller motorens ytelse er større enn 10 hk / 7,5 kW, skal fører være fylt 16 år. Båtførerprøven kan tas fra fylte 14 år, men sertifikatet blir på oppdrag av Sjøfartsdirektoratet utsendt av Norsk Test etter fylte 16 år.

Etter fylte 13 år kan personer føre fritidsbåt ved organisert trenings- eller konkurransekjøring. Lokal politimyndighet må ha dokumentert fra arrangøren at premissene nedenfor er tilfredsstilt i god tid før kjøringen skal foregå.

  • Godkjent bane av Sjøfartsdirektoratet.
  • Banen må være tilfredsstillende merket.
  • Føreren må ha gjennomgått en sikkerhetsopplæring under kontroll av en leder autorisert i henhold til internasjonale
  • Fritidsbåten må være utstyrt og utrustet i henhold til internasjonale konkurranseregler.
  • Kjøringen må arrangeres av en norsk båtforening med et minimum på 50 medlemmer.

Meld deg på båtførerprøven hos oss i dag!

Høyhastighetskurs

Teori og praktisk for båt og vannscooter!


Se liste over høyhastighetskurs

Båtførerprøven

Klasseromskurs

Med eksamen sammen dag!Se liste over klasseromskurs

Båtførerprøven

Webinar

Med fornøydgaranti!Se liste over webinarer

Norges største på Båtførerkurs

Kurs hver uke, hele året

Godkjente testsenter over hele landet