Forholdsregler for å forhindre brann om bord

Skulle det oppstå brann om bord i båten din, kan det raskt få store konsekvenser. I fritidsbåter er det ofte liten plass, og vi bærer gjerne med oss brannfarlige væsker som diesel og bensin, og gass til matlaging og varme. Med liten plass og raskt brennbart materiale, kan en brann spre seg raskt og fort bli veldig farlig. Vi har samlet noen forholdsregler, slik at du som båteier bedre kan bevare brannsikkerheten og forebygge og hindre brann om bord.

Slik forebygger du brann i båten

Hvert år opplever om lag 250 til 300 fritidsbåteiere at båten brenner. Som oftest er årsakene til dette at det har oppstått lekkasje i drivstoffanlegg eller at det er feil ved det elektriske anlegget. For å bevare brannsikkerheten er det først og fremst tre ting det er viktig å ha på plass. Disse er brannvarsler med fungerende batteri, minimum ett brannslukkingsapparat og frie rømningsveier.

Ha tilstrekkelig med slokkeutstyr og brannvarslere om bord

Det er vesentlig å ha slokkeutstyr om bord i båten som er lett tilgjengelig. Ut ifra båtens størrelse må du sørge for å ha minimum ett 2-kilos pulverapparat for brannslukking med deg om bord. Monter også en eller flere røykvarslere i båten, slik at du blir varslet tidlig, og kan rekke å slukke en påbegynt brann fra å utvikle seg. Dette er særdeles viktig om du har en fritidsbåt med sovealkove og du sover i båten.

Sørg for frie rømningsveier og ha brannøvelse med barna

Alle rømningsveier på båten må til enhver tid være frie, slik at du og alle om bord raskt kan komme dere trygt ut om det skulle oppstå brann. Dersom du har du barn med deg, kan det være lurt å ta med barna på en øvelse, sånn at alle vet hva de skal gjøre om det skulle brenne om bord. Her er det samtidig viktig at barna også vet hvor redningsvestene ligger.

Gjennomfør vedlikehold og kontrollering av elektrisk anlegg og slanger

Husk at elektriske anlegge, koke- og varmeapparater skal installeres og repareres av fagfolk. Før starten av hver båtsesong, er det viktig å gå nøye over det elektriske anlegget og sjekke for feil, og kontrollere at slanger og koblinger i båten er tette og ikke lekker brannfarlige væsker eller gasser.

Håndter og oppbevar brannfarlige væsker med varsomhet

Når du skal fylle drivstoff på båten, er det viktig å stoppe motoren og slukke eventuelle åpen ild som levende lys eller sigaretter før tanking. Det er også viktig at du vasker bort eventuelt søl av diesel eller bensin etter tanking. Oppbevarer du bensin, diesel eller andre brannfarlige væsker i tanker om bord i båten, er det også viktig å sørge for at disse står stabilt og tåler båtens bevegelser når du er ute på sjøen uten at de velter eller begynner å lekke. Merker du lekkasje av gass eller andre brannfarlige væsker er det viktig å stoppe motoren med en gang, og sjekke lekkasjen.

Ta båtførerkurs og få nødvendige kunnskaper om brannsikkerhet og forholdsregler

Skal du ta båtførerprøven, er det viktig å inneha gode kunnskaper om brannårsaker, brannslukking og forholdsregler for å forhindre brann. Gjennom et båtførerkurs hos Wave Kompetanse tilegner du deg all nødvendig kunnskap om brannsikkerhet og alt du trenger for å gjennomføre båtførerprøven og bli en sikker båtfører på sjøen. Vi holder kurs i hele landet, gjennom hele året.

Meld deg på båtførerkurs