Kan du de viktige sjømerkene?

Når du er ute på sjøen med båt, så er det viktig å vite hva de ulike sjømerkene betyr. Sjømerker, også kalt seilmerker, fungerer som sjøens trafikkskilt. De benyttes for veiledning og navigering ute på vannet for å vise hvor det er trygt å kjøre, samt hvor det er viktig å vise ekstra aktsomhet.

Hva er et sjømerke?

Sjømerker benyttes for å markere blant annet skjær, grunt vann, fortøyningsposisjoner, skipsvrak og områder med fartsgrenser. Utvalgte sjømerker i kardinal- og lateralsystemet, samt spesialmerker, er utstyr med lys, reflektorer, klokker eller horn. Dette for at de også skal være synlige på kvelds- og nattestid. Sjømerkene på kart gir ikke en korrekt gjengivelse av hvordan de ser ut i virkeligheten. Det er derfor viktig å sette seg inn i merkene både på sjøkartet og på vann.

Ulike typer sjømerker

De ulike sjømerkene er delt opp i systemer. Vi gir deg en generell oversikt over hva de ulike merke-typene betyr, og hva de signaliserer når du er ute på sjøen. Dette er merker det er viktig å kunne for deg som skal ta båtførerprøven og ferdes på sjøen. Gjennom et båtførerkurs blir sjømerkene gjennomgått nøye.

 • Kardinalmerker
  Dette er merker for retningsanvisning som indikerer faresituasjoner og retning for sikkert vann. Merkene legges ut i henhold til kompassretningene. De viser om det er trygt å passere på nord, sør, øst eller vest for merket for å unngå skjær og grunner.
 • Lateralmerker
  Lateralmerker, også kalt sideavmerkinger, er røde og grønne staker. Grønne og røde merker benyttes for å markere hvor sjøveien går i trangt og urent farvann. Ved passering med båt med leia, skal du passere med rødt merke på babord side og grønt merke på styrbord side. Passerer du mot leia, blir det motsatt.
 • Spesialmerker
  Disse merkene er gule, og viser blant annet nye farer og områder det har skjedd noe, som eksempelvis et sunket skipsvrak det er viktig å unngå. Spesialmerkene benyttes også for å markere badeområder. Ved slike markeringer har ikke båter med motor eller seil lov til å kjøre innenfor de utlagte merkene.
 • Stake med peker
  Staker (båker) har en utstrakt arm som alltid peker mot trygt farvann, slik at en med sikkerhet kan passere uten risiko for å støte på grunt vann.

Wave Kompetanse gir deg viktig kunnskap om sjømerker og båt

Ved hjelp av båtførerkurs lærer du om de ulike sjømerkene og navigasjonsretningene, og hvordan du skal manøvrere i henhold til dem. Vi holder båtførerkurs basert på pensum fra Sjøfartsdirektoratet, der vi gjennomgår pensum og tar eksamen på samme dag. Se vår kursoversikt for når og hvor vi holder kurs i ditt område.

Meld deg på båtførerkurs