Signalflagg – dette betyr de

For å angi bestemte meninger gjennom bokstaver, tall eller meldinger, benyttes ulike typer maritime signalflagg, også kalt nautiske flagg. Disse brukes for å kommunisere med andre båter på sjøen og benyttes spesielt innenfor sjøforsvaret. Som fører av fritidsbåt er det svært viktig å vite betydningen av noen av disse signalflaggene.

Internasjonale og fastsatte signalflagg

Flaggene gjelder internasjonalt og er delt opp i 26 bokstav-flagg med ICS betydning, 10 tall-flagg, 3 repitisjonsflagg og 1 svar-vimpel. Alle flaggene har ulike kombinasjoner av farger og mønstre som har hver sin mening, deriblant nødsignal. Hvert flagg representerer hver sin bokstav, mens kombinasjonen av ulike flagg kan gi andre meninger og meldinger. Møter du på et fartøy som har et eller flere signalflagg oppe, er det viktig for sikkerheten å vite hva de betyr, slik at du kan agere basert på meldingen.

Signalflaggene formidler viktige meldinger

Når du er ute på sjøen kan du møte på et annet fartøy med synlige signalflagg. Disse kan eksempelvis formidle at fartøyet har en eller flere dykkere under vann, slik at du må holde avstand og senke farten når du kjører forbi. Fartøyet kan også sende ut en melding om at de har en mann over bord, at det er brann om bord, eller at de bærer farlig last. Andre betydninger kan være at det andre fartøyet trenger legehjelp, ønsker å kommunisere med deg, vil at du stopper øyeblikkelig, trenger los, eller signaliserer at du kjører mot farlig farvann.

Ta båtførerkurs og lær om signalflaggene

Kunnskaper og god oversikt over signalflaggenes betydning er viktig for å bevare sikkerheten på sjøen. Ved å ta båtførerkurs hos Wave Kompetanse, tilegner du deg nødvendige kunnskaper om signalflaggene, samt annen viktig kunnskap for å ta båtførerprøven og trygt kunne føre båt på sjøen. Se vår kursoversikt for når vi holder kurs i nærheten av deg neste gang.

Meld deg på båtførerkurs