Dette er sjøveisreglene for vikeplikt

Vikepliktreglene som gjelder for båter på sjøen er ikke så forskjellig fra dem som gjelder for biler på land. Likt som med bil, skal vi vike for båter som kommer fra høyre og de vi kjører forbi. Den største forskjellen går på om du er ute på sjøen i en motorbåt, seilbåt eller robåt, og hvilken type båt du selv møter på sjøen.

Vikeplikten handler om å ta hensyn til andre sjøfarere

Selv om sjøveisreglene for vikeplikt på mange måter er like dem vi har når vi kjører på bilveien, er de samtidig litt mer kompliserte ved at de avhenger av hvordan båt du befinner deg i, og hvilken type båt du møter. For å ferdes trygt med båt er det derfor viktig at du som båtfører kan de ulike reglene for vikeplikt, slik at sikkerheten til deg og andre som befinner seg på sjøen blir ivaretatt. I bunn og grunn handler det om å ta hensyn til andre båter og vurdere deres mulighet til å manøvrere.

Grunnleggende regler rundt vikeplikt på sjøen

På båtspråket kalles høyre og venstre i båtens fartsretning for styrbord og babord, og som nevnt brukes også høyreregelen på sjøen. Det betyr at du alltid skal vike for båter som kommer fra styrbord, og ved møte av båt skal begge vike til styrbord ved passering.

Selv om dette er hovedregelen, kommer det også an på hvordan båt du fører. Motorbåter har oftest vikeplikt uansett, da motorbåter er vesentlig enklere å manøvrere enn eksempelvis en seilbåt. Derfor har motorbåter alltid vikeplikt for seilbåter som går for seil, med unntak av når seilbåten går for motor. Da regnes også denne som en motorbåt og må vike for andre.

Når det kommer til møte av nyttetrafikk, har du som fører av hvilken som helst type fritidsbåt alltid vikeplikt. Dette gjelder alt som ikke er fritidsbåter, som blant annet cruiseskip, ferger, fiskebåter og frakteskip. Her viker også regelen om at motorbåt skal vike for seilbåt. Det vil si at om du fører en seilbåt som går for seil og møter et nyttefartøy som går for motor, må du selv vike.

Oppsummert

  • Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord
  • Du har vikeplikt for båter du innhenter
  • Motorbåter skal vike for seilbåter som går for seil
  • Alle typer fritidsbåter skal vike for nyttefartøy

Vikeplikt når to seilbåter møter hverandre

Det er en god huskeregel å ha, at motorbåter alltid skal vike for seilbåter, men når to seilbåter møtes, blir regelen litt annerledes. I disse tilfellene er det vindens regning som bestemmer vikeplikten.

Er det to møtende seilbåter som får vinden inn fra hver sin side, er det båten som får vinden fra styrbord side som har forkjørsrett, mens den andre må vike. Dersom seilbåtene får vinden fra samme side, handler det derimot om å ikke ta vinden fra hverandre. Derfor skal den seilbåten som er nærmest vinden vike for båten som er lengst unna vinden.

Et båtførerkurs lærer deg alt du trenger å vite om vikeplikt på sjøen

I bunn og grunn handler vikeplikten på sjøen om å ta hensyn og vise sunn fornuft. Er du usikker i en situasjon, bør du heller ta utgangspunkt i at du har vikeplikt fremfor forkjørsrett. Det gjør det både tryggere og hyggeligere for alle å være på sjøen.

Lær mer om vikeplikt og sjøveisreglene for sikker ferdsel på sjøen ved å ta et båtførerkurs hos Wave Kompetanse. Hos oss kan du gjennomføre båtførerkurs og båtførerprøven på én dag i alle de største byene i landet.

Meld deg på båtførerkurs