Fortøyning av båt – slik sørger du for at tauet holder

Det finnes ulike steder man kan legge til med båt, og ulike måter å fortøye på. Det aller viktigste er at båten fortøyes på en sikker måte som sørger for at det ikke er fare for skader på egen eller andres båt. Som båtfører på sjøen, er det viktig å ha kunnskaper om hvordan man legger til og fortøyer på en sikker måte.

Korrekt fortøyning vil sikre og bevare båten din

Erfarne båtførere sitter på kunnskaper om viktigheten av at båten er godt fortøyd når den ikke er i bruk. En dårlig fortøyning kan føre til at båten beveger seg mye i vannet, noe som kan resultere i at det blir store skader på egen og andres båt, samt på fortøyningsutstyr og brygge. Ved stormfullt vær kan båten i verste fall drive bort eller gå på grunt vann om fortøyningen ikke er bra nok. En god regel er at man alltid skal fortøye for dårlig vær, uansett om solen skinner og det er vindstille.

Ved fortøyning er det viktig å kun benytte kvalitetstau beregnet for fortøyning og som er tilpasset båtens størrelse og vekt. Det er viktig å huske at sol og saltvann med tiden bryter ned tauet, og du bør derfor kvalitetssjekke tauet jevnlig for å påse at det er tilstrekkelig for å holde båten.

Fortøyning av båt til flytebrygge med utrigger

Standard fortøyning når du skal legge til ved en flytebrygge med utriggere, er å legge to tau i baug og to i akter, slik at båten er fortøyd på begge sider. Dersom lengden på båten er lenger enn utriggerne, må det også legges ut akterspring og baugspring på hver side. Springfortøyningene hindrer båten i å bevege seg frem og tilbake, slik at den ikke jager i båsen. I tilfeller der båten har kryssholt på midten, kan springene føres fra denne og ut til utriggerne, ytterst og innerst. Dersom båten ikke har kryssholt i midten, kan springene føres fra midt på utriggerne til kryssholtene i baug og akter.

For å unngå rykking i tauet som kan gjøre skader på båt og brygge ved mye sjø og vind, må det også benyttes strekkavlastere på fortøyningene. Pass også på at båten blir liggende midt i båsen når du fortøyer, slik at den ikke ligger og gnager mot utriggerne. Ligger den stramt i fortøyningene, blir det også en jevnere belastning på tauene. Husk også å henge ut fendere som støtdempere på hver side av båten.

illustrasjonsbilde for fortøyning av båt til brygge

Hva er reglene for fortøyning av båt?

Generelt bør følgende krav følges når en båt skal fortøyes.

  • Benytt to fortøyninger på hver side av baug og akter
  • Bruk to spring på hver side for å hindre bevegelse frem og tilbake
  • Bruk minst to fendre som støtdempere på hver side av båten
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon tilpasset båtens størrelse og vekt
  • Bruk strekkavlastere for å hindre rykking i tauet

Fortøyning av båt i bøye

Dersom du skal legge båten til en fortøyningsbøye, er det viktig å ikke feste båten til øyet som ligger synlig på toppen av bøyen. Denne brukes kun til å få tak i selve bøyen når man skal fortøye. For tryggest mulig fortøyning til en bøye, er det best å bruke sjakkelen. Denne er festet til ringen som er under bøya der også moringstauet er festet. Ved å feste båten til denne, gis det en god og riktig avfjæring, og de sterke bevegelsene fra båten vil i større grad virke på moringstauet i stedet for på selve bøyen.

Fortøyning på svai

Å ligge på svai vil si at båten kun ligger for anker, og kan derfor svinge fritt omkring, noe som krever at den har god plass rundt seg. Båten vil ved strømninger i vannet vanligvis legge seg etter denne, mens den ellers vil legge seg etter vinden. Før du legger til på svai, er det derfor viktig at du påser at det er nok plass rundt båten, slik at det ikke er fare for at den slår inn i andre båter eller treffer land. Dersom du befinner deg på en plass med for kort avstand til andre båter eller land, kan du benytte et anker nummer to, slik at båten holdes mer stabilt på plass. Det andre ankere legges da ut i motsatt vei enn det første, noe som krever at man har mulighet til å ro ut med en jolle for å slippe det ut.

Vi har kompetansen du trenger om sikker fortøyning av båt

Skal du ferdes ute på sjøen, er det viktig å ha kunnskaper om sikker fortøyning av båten, både til land og bøye. Med båtførerkurs får du all nødvendig kunnskap om fortøyning, samt alt annet du trenger å vite om sikker ferdsel på sjøen. Dette er pensum for deg som skal ta båtførerprøven, og et kurs hos oss i Wave Kompetanse vil gi deg den nødvendige kunnskapen du trenger for å bestå. Vi holder kurs over hele landet, hvor du i vår kursoversikt kan få en oversikt over når vi holder kurs i nærheten av deg neste gang.

Meld deg på båtførerkurs