Redningsvest eller ikke – her er reglene du må forholde deg til

Kan du reglene som gjelder for bruk av redningsvest og annet flyteutstyr i fritidsbåter? Det er viktig å ha nødvendige kunnskaper om reglementet og hvordan utstyret skal brukes om bord fritidsbåter. Dette er for å bevare egen og andres sikkerhet på sjøen.

Påbudt å bruke redningsvest i båter under åtte meter

Stortinget vedtok i 2015 at alle som befinner seg i fritidsbåter med en lengde på mindre enn åtte meter, må ha på seg godkjent flyteutstyr ved utendørs opphold når båten er i fart. Når båten er 24 meter eller mindre, er det båteier og båtfører som er pliktig til å sørge for at det er nok redningsvester eller flyteutstyr til alle om bord, og at disse er lett tilgjengelige for alle. Dette er blant noe av det som er viktig å sjekke at er på plass, før du drar med båten ut på sjøen.

Det er hver enkelt passasjer sitt ansvar å selv bruke utstyret om bord, med unntak av personer under 15 år. Her er det båtfører sitt ansvar å påse at utstyret brukes. Dette gjelder også for spedbarn. Følges ikke reglementet som er satt for bruk av redningsvester og annet flyteutstyr, kan du risikere å bli bøtelagt.

Selv om det ikke er påbud med bruk av redningsvester i båter over 8 meter, anbefales det likevel at alle som befinnes seg utendørs på en fritidsbåt i fart, har på seg redningsvest til enhver tid.

Reglement for godkjente redningsvester

Om bord i fritidsbåter kan det benyttes redningsvester, seilvester, sportsvester, padlevester eller andre former for flyteplagg som har som hensikt å holde en person flytende i vann. Det er pålagt at utstyret som benyttes enten er CE-merket eller rattmerket som flyteutstyr. Det må være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret til enhver tid.

Ulike typer flytevester

Det finnes i hovedsak tre ulike typer flytevester; redningsvest med krage, tradisjonell flytevest og oppblåsbar flytevest. Det er en vesentlig forskjell på en redningsvest og en flytevest. Redningsvesten skal kunne snu personen i vannet, slik at man blir liggende på ryggen og ikke med hodet og ansiktet ned i vannet. Kragen har som hensikt å holde hodet trygt over vann slik at en får puste, selv om en skulle være bevisstløs uten kontroll over egen kropp. En redningsvest har også krav til bruk av farger på yttermaterialet og antall reflekser. Når det gjelder flytevesten så har den ingen egenskaper som gjør at den kan snu en bevisstløs person, så her risikerer man å bli liggende med hodet under vann dersom du er bevisstløs.

Ta båtførerkurs og lær mer om reglene for redningsvester og flyteutstyr

Ved å ta et båtførerkurs hos Wave Kompetanse, tilegner du deg nødvendige kunnskaper om reglement rundt bruk av flyteutstyr og sikkerhet på sjøen. Et båtførerkurs går gjennom alt av pensum og viktige emner satt av Sjøfartsdirektoratet, deriblant bruk av sjøkart, sjømerker og lanterneføring. Dette er kunnskap som er svært nyttig å ha for deg som skal ta båtførerprøven og føre båt ute på sjøen.

Meld deg på båtførerkurs